TANKOVÉ PIVO

  • Je nejčerstvější a nejzdravější pivo.
  • Je to přírodní nepasterizované pivo se všemi enzymy, není syceno vzduchem ani kysličníkem a je ideální nápoj po fyzické nebo psychické zátěži.
  • Čerstvost je zaručena závozem do provozovny přímo z pivovaru ihned po stočení.
  • Nenadouvá a nezvětrává – neboť nepřichází do styku se vzduchem a CO2.
  • Je nepasterizované (zachovány všechny výživné látky a enzymy).
  • Je skladováno v chladicím boxu se stálou teplotou.
  • Nemůže, zvětrávat – nepřichází do styku se vzduchem.
  • Má správný říz.
  • Pivo z pivních tanků poskytuje maximální možnou kvalitu.

Celý prostor tankového hospodářství je zachlazen na konstantní teplotu 7 – 9° C.
To je ideální teplota pro skladování piva.
Pivní tanky jsou zhotoveny z kvalitní nerez oceli.
V tanku je pivo umístěno do neprodyšného vaku. Je tak chráněno od vnějšího okolí a nedochází k uvolňování CO2 z piva a zvětrávání.
Pivo je vytlačováno vzduchem. Vzduch tlačí pouze na pivní vak a nepřichází tak do styku s pivem.
Vak je určen pouze na jedno použití. Tím jsou zajištěny maximální hygienické podmínky.